Nová verze Ordinace 6.45

  • Publikováno: 18.8.2018

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.45. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné k 10.8.2018. Aktualizován byl VZP Kontrol na verzi 1.53. Verze datového rozhraní VZP byla změněna na 6.2.36.

Pozor, tentokrát se mění podobá odesílané dávky. Je nutné tuto aktualizaci nainstalovat do konce září. V říjnu již všechny dávky musí mít verzi datového rozhraní VZP 6.2.36.

Nová verze Ordinace 6.44

  • Publikováno: 9.4.2018

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.44. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné k 6.4.2018. Aktualizován byl VZP Kontrol na verzi 1.51. Verze datového rozhraní VZP byla změněna na 6.2.35.

Nová verze Ordinace 6.43

  • Publikováno: 20.3.2018

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.43. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné od 1.3.2018. Aktualizován byl VZP Kontrol na verzi 1.50. Pozor, pro březnové dávky platí nové datové rozhraní VZP 6.2.34 a od dávek za duben bude platit další nové rozhraní verze 6.2.35!

Nová verze Ordinace 6.42.1

  • Publikováno: 11.1.2018

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.42.1. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné od 1.1.2018 a to včetně změn z tohoto týdne (číselníky VYKONY, LEKY, STOMAGVY a DOPRAVA).

Nová verze Ordinace 6.42

  • Publikováno: 7.1.2018

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.42. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné od 1.1.2018. VZP Kontrol byl zaktualizován na verzi 1.48.

Nová verze Ordinace 6.41

  • Publikováno: 24.10.2017

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.41. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné od 24.10.2017.

Upozorňujeme, že i když se snažíme eRecept v Ordinaci zprovoznit, stále hrozí možnost, že se něco nepodaří a eRecept zprovoznit nedokážeme. Všem, kteří eRecept budou potřebovat doporučujeme zvážit přechod na náš program EcceHomo, kde implementaci eReceptu již dokončujeme.

Nová verze Ordinace 6.40

  • Publikováno: 6.7.2017

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.40. Tato verze obsahuje číselníky VZP platné od 1.7.2017. Aktualizován byl VZP Kontrol na verzi 1.46. Od 1.7.2017 platí verze datového rozhraní VZP 6.2.33.

eRecept a EET

  • Publikováno: 4.4.2017

Množí se dotazy na EET a eRecepty v programech EcceHomo a Ordinace PUSSA. Odpovím na ně hromadně zde.

eRecept

Od 1.1.2018 bude povinná elektronick. preskripce ( viz stránky SÚKL). Již jsem zahájil vývoj modulu, který zajistí komunikaci se SÚKL. Je zcela jisté, že tento modul bude plně a zdarma k dispozici uživatelům programu EcceHomo Ambulance i EcceHomo Hospital. Hledám také cestu, jak zpřístupnit eRecept i uživatelům letité Ordinace PUSSA. Věřím, že se mi podaří najít cestu, ale nemohu nic slíbit. Dokončení modulu eRecept předpokládám do 30.9.2017 s následným testováním v ostrém provozu v posledním čtvrtletí.

Všichni lékaři musí nejpozději do konce roku projít registrační procedurou, která není zcela triviální, aby mohli od 1.1.2018 vystavovat recepty pouze elektronicky.

EET

Od 1.3.2018 bude zahájena další fáze zavádění EET, která se již bude týkat i lékařů. Jako programátor jsem byl zaangažován v prvních dvou vlnách EET a tudíž jsem již "v obraze". Zanedlouho zahájím vývoj modulu EET pro program EcceHomo. Co se týče programu Ordinace PUSSA, platí to, co jsem napsal i u eReceptu. Budu se snažit zapracovat EET i zde, ale na rozdíl od EcceHomo, to u Ordinace PUSSA nemohu slíbit, ale věřím, že se to nakonec podaří.

Nejpozději do konce února 2018 si všichni lékaři přijímající peníze v hotovosti musí vyzvednout svůj registrační kód. Tímto se ale budeme zabývat předpokládám až počátkem příštího roku.

O postupu vývoje obou modulů a případných změnách Vás budu na těchto stránkách informovat.

Nová verze Ordinace 6.30

  • Publikováno: 10.1.2017

Vydali jsme aktualizaci programu Ordinace PUSSA 6.30. Oproti předchozí verzi 6.29 tato verze obsahuje stav číselníků k 1.1.2017. Kromě běžných číselníků došlo ke změně i v číselníku STOMAG a STOMAGVY se stomatologickými výkony. Aktualizován byl VZP KOntrol na verzi 1.45. Od 1.1.2017 platí verze datového rozhraní VZP 6.2.32.