Novinky v HomeCare

Přehled novinek týkajících se HomeCare


20.8.2018 - HomeCare 3.12.0

Vydali jsme novou verzi programu pro domácí péči EcceHomo 3.12.0. Hlavní změnou je aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.8.2018. Dále došlo ke změně datového rozhraní DR VZP na verzi 6.2.36. Do konce září VZP vyhlásila přechodné období. Dávky, které budete odesílat v říjnu již musí být v datovém rozhraní 6.2.36.

23.3.2018 - HomeCare 3.11.0

Vydali jsme novou verzi programu pro domácí péči EcceHomo 3.11.0. Hlavní změnou je aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.3.2018.

Dále došlo ke změně datového rozhraní DR VZP na verzi 6.2.34 platnou pro dávky za 3/2018. Před tvorbou dávky za březen 2018 prosím prověřte, zda-li je ve formuláři "Nová dávka" v poli "Verze DR" hodnota 6.2.34. Pokud ne, opravte ji.

Pozor, od dávky za 4/2018 bude platit opět nové datové rozhraní VZP 6.2.35! Nepapomeňte si před tvorbou dávek za duben 2018 změnit verzi DR na 6.2.35.

11.7.2017 - HomeCare 3.10.0

Vydali jsme novou verzi programu pro domácí péči EcceHomo 3.10.0. Hlavní změnou je aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.7.2017. Aktualizovány byly číselníky výkonů, léků, zdravotnických prostředků, IVLP a odborností.

Dále došlo ke změně datového rozhraní DR VZP na verzi 6.2.33 platnou od 1.7.2017. Před tvorbou první dávky za červenec 2017 prosím prověřte, zda-li je ve formuláři "Nová dávka" v poli "Verze DR" hodnota 6.2.33. Pokud ne, opravte ji.

18.1.2017 - HomeCare 3.9.0

Vydali jsme novou verzi programu pro domácí péči EcceHomo 3.9.0. Hlavní změnou je aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.1.2017. Aktualizovány byly číselníky výkonů, léků, zdravotnických prostředků, IVLP a odborností.

Dále došlo ke změně datového rozhraní DR VZP na verzi 6.2.32 platnou od 1.1.2017. Před tvorbou první dávky za leden 2017 prosím prověřte, zda-li je ve formuláři "Nová dávka" v poli "Verze DR" hodnota 6.2.32. Pokud ne, opravte ji.

21.7.2016 - HomeCare 3.8.0

Vydali jsme novou verzi programu pro domácí péči EcceHomo 3.8.0. Hlavní změnou je aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.7.2016. Aktualizovány byly číselníky výkonů, léků, zdravotnických prostředků a IVLP.

Dále došlo ke změně datového rozhraní DR VZP na verzi 6.2.31 platnou od 1.7.2016. Před tvorbou první dávky za červenec 2016 prosím prověřte, zda-li je ve formuláři "Nová dávka" v poli "Verze DR" hodnota 6.2.31. Pokud ne, opravte ji.

16.1.2016 - HomeCare 3.7.0

Vydali jsme novou verzi programu pro domácí péči EcceHomo 3.7.0. Hlavní změnou je aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.1.2016. Aktualizovány byly číselníky výkonů, léků, zdravotnických prostředků, IVLP, odborností a dopravy.

Dále došlo ke změně datového rozhraní DR VZP na verzi 6.2.30 platnou od 1.1.2016. Původní DR VZP 6.2.29 přijímá VZP do 31.3.2016. Aktualizovali jsme také odkazy z programu na nově upravené internetové stránky, protože se změnily (zkrátily) některé adresy.