Online dokumentace

Zde je k dispozici kompletní dokumentace k programu EcceHomo.

Tato online dokumentace je volána přímo z programu, pokud je nastaven typ dokumentace na "internetová". Online dokumentace se průběžně aktualizuje.

On-line dokumentace

Technický deník

Technický deník slouží pro průběžné dokumentování změn v programu EcceHomo. Je aktualizován v reálném čase, tedy ihned po dokončení a otestování změn programátorem.

Technický deník

Odkazy

Program EcceHomo je naprogramován v databázovém vývojovém prostředí programu FileMaker. Pokud Vás zajímá pozadí EcceHomo potom Stránky FileMaker jsou dobrým místem. Stránky jsou z velké části v češtině.

Společnost 24U s.r.o. je distributorem produktů FileMaker pro Českou republiku. Naše firma PUSSA software se prodejem FileMaker nezabývá a proto se společností 24U úzce spolupracuje. Na stránkách 24U sice FileMaker nekoupíte, ale najdete na nich kontakty, kde lze FileMaker objednat.

Winsoft International je francouzská společnost, která překládá produkty FileMaker (nejen) do češtiny. Winsoft E-shop je plně v češtině a můžete zde produkty FileMaker přímo koupit, pokud Vám nevadí platba kartou v eurech.

AMOS software je česká společnost, která je dalším prodejcem produktů FileMaker. AMOS E-shop umožňuje pohodlný nákup produktů FileMaker. Nevýhodou je trochu vyšší cena a pozdější "naskladnění" nových verzí.

Znalostní báze

Oprava poškozené databáze EcceHomo

Pokud provozujete program EcceHomo na počítači bez vlastního zdroje energie, tu a tam se Vám může stát, že po výpadku napájení se již program nechce spustit a hlásí poškozenou databázi. Ke stejné situaci může dojít také při jakémkoliv nestandardním ukončení Windows či "zatuhnutí" počítače.

Lehčí poškození databáze program EcceHomo vyřeší automaticky při prvním startu po havárii.

Pokud je však poškozen více jak jeden databázový soubor (celkem jsou čtyři) potom je nutné provést opravu poškozených souborů ručně.

Postup pro jednouživatelskou (runtime) verzi

 • Program EcceHomo spusťte tak, že nejdříve stiskněte klávesy Ctrl + Shift (použijte uvedené klávesy na levé straně klávesnice) a dvojklikem na ikonce programu otevřete EcceHomo.
 • Tímto postupem se spustí samotný runtime FileMakeru, který zobrazí dialogové okno "Vybrat poškozený soubor".

 • Postupně vyberte soubory, viz obrázek výše, v tomto pořadí:
  1. EH Vzp.fmp12
  2. EH Galerie.fmp12
  3. EH Data.fmp12 
  4. EcceHomo.fmp12
 • Pro každý výše uvedený soubor stiskněte tlačítko "Kontrola integrity..." v pravém dolním rohu. Pokud je vybraný databázový soubor vpořádku, zobrazí se hlášení jako na obrázku níže:

 • Pokud kontrola integrity zjistí poškození databázového souboru, pak v dialogu "Vybrat poškozený soubor" stiskněte tlačítko "Vybrat", čímž spustíte obnovu tohoto databázového souboru.
 • Výsledek obnovy je takový, že pod normálním názvem souboru je opravený databázový soubor. Původní poškozený databázový soubor je uložen pod názvem "EH Vzp Starý.fmp12", "EH Galerie Starý.fmp12", "EH Data Starý.fmp12" resp. "EcceHomo Starý.fmp12".
 • Po kontrole integrity a případné obnově všech čtyřech souborů zavřete dialogové okno "Vyberte poškozený soubor", čímž dojde k normálnímu startu programu.
 • Po rozchození programu a kontrole, že je vše oK, můžete soubory s přívlastkem "Starý" smazat. Jijich přítomnost však ničemu nevadí.

Postup pro počítač s nainstalovaným programe FileMaker

V případě, že máte program EcceHomo nainstalován z instalačního souboru, pak je také nainstalován jednouživatelský runtime FileMakeru. Máte-li stále na ploše ikonku, která se vytvořila při instalaci, je možné využít výše popsaný postup.

Pokud provozujete síťovou verzi, pak máte na počítači, na kterém jsou uloženy databázové soubory programu EcceHomo také program FileMaker, který má asociovámu příponu souborů "fmp12".

Postup je následující:

 • Na počítači otevřte složku, kde se nachází databázové soubory programu EcceHomo (standardně "C:\PUSSA\EcceHomo PUSSA\")
 • Čtyři databázové soubory ve stejném pořadí, jako je uvedeno v předchozím návodu, otevřete dvojklikem na názvu souboru (nebo lépe na ikonce před názvem souboru).
 • Tím se spustí program FileMaker, který zobrazí dotaz na účet pomocí kterého se má soubor otevřít:

 • Zvolte "Účet hosta" a klikněte na tlačítko OK.
 • Počkejte, až se provede případná obnova poškozeného souboru a otevře se okno s upozorněním, že tento soubor je samostatně nepoužitelný.
 • Okno zavřete a přejděte k dalšímu databázovému souboru.
 • Po spuštění toho posledního, tedy EcceHomo.fmp12 již dojde ke standardnímu spuštění programu EcceHomo. Přesto doporučuji v tomto okamžiku program ukončit a spustit jej běžným způsobem.

Závěr

Těmto situacím je lépe předcházet. Věnujte náležitou pozornost správnému fungování operačního systému i počítače. Neinstalujte programy, o jejichž původu máte pochybnosti, protože mohou poškodit operační systém.

Pokud program provozujete na notebooku, dbejte, abyste měli vždy dostatečně nabitou baterii. Program EcceHomo vypněte dříve, než se baterie vybije.

Pokud EcceHomo provozujete na stolním počítači, opatřete jej záložním zdrojem UPS s dostatečnou kapacitou pro bezpečné ukončení programu při výpadku proudu.

Pokud odcházíte na delší dobu od počítače, program EcceHomo před odchodem ukončete.

Těmito opatřeními omezíte počet situací, které poškodí databázové soubory EcceHomo na minimum. Mějte na paměti, že opravdu těžké havárie operačního systému či samotného počítače mohou otevřené databázové soubory poškodit nevratně a proto provádějte pravidelně zálohování programu a zálohy ukládejte mimo počítač.

Aliquet risus, penatibus, ac integer ultricies ultricies elementum augue proin habitasse placerat. Nunc habitasse duis, elementum, porttitor porta? Purus, ac odio. Habitasse, egestas vut.