Novinky

Přehled novinek týkajících se EcceHomo


30.12.2018 - Nové datové rozhraní VZP 6.2.37

Od 1.1.2019 platí nové datové rozhraní VZP 6.2.37. V souvislosti s tím byl vydán i nový VZPKontrol 1.61.

11.8.2018 - Nové datové rozhraní VZP 6.2.36

Od 1.7.2018 platí nové datové rozhraní VZP 6.2.36. Tentokrát se mění formát vykazovaných dávek a proto VZP vyhlásila tříměsíční přechodné období. Do 30.9.2018 lze tedy nadále používat stávající rozhraní verze 6.2.35. Nové rozhraní VZP bude součástí programu EcceHomo 2.7.8. Tuto aktualizaci si prosím nainstalujte nejpozději do konce září. Připomínáme, že s novým datovým rozhraním VZP také vyšel nový VZPKontrol 1.53, který je nutné také zaktualizovat, pokud tento program používáte pro kontrolu dávek před odesláním.

11.6.2018 - Předepisování léků s nulovou úhradou na eRecept

Od 8.6.2018 je na serveru CÚ SÚKL nainstalována nová verze 201704B, která zavádí dvě kontroly, které při nedodržení způsobí nepřijetí receptu.

První kontrola je požadování zvýšené úhrady pro léky, které mají v číselníku stanovenu pouze základní úhradu. Zde je náprava zřejmá. Požadujte jen takovou úhradu, která je k dispozici. Této chyby se dopouští pouze lékaři, kteří častěji požadují zvýšenou úhradu.

Druhá kontrola je méně zřejmá a dotýká se všech lékařů. Ta kontroluje nulovou úhradu ve vztahu ke způsobu úhrady. Není možné požadovat byť jen základní úhradu u léku, který pojišťovna nehradí. V případě, že předepisujete lék, který pojišťovna nehradí, zadejte způsob úhrady "Pacient" tak, jak je zobrazeno níže.

Recept