Novinky

Přehled novinek týkajících se EcceHomo


20.2.2020 - Dvě položky na eReceptu

Dle sdělení SÚKLu bude od 1.3.2020 opět přípustné na eRecept vkládat dva léky. Stav, který panuje od 1.1., má na svědomí nedomyšlená změna legislativy. Nechápu sice, proč by nemohlo jít na jeden eRecept předepsat všechny léky, které pacient bere, ale díky alespoň za ty dva.

7.1.2020 - Duplicitní tvorba dávek ve verzi 3

Problém: Při tvorbě dávek ve verzi 3 se vytvořila každá dávka dvakrát.

Řešení: Problém je způsoben nekonzistentním obsahem ve výběrových seznamech na obrazovce Dávky.

Stiskněte tlačítko - pravo nad každým seznamem (na orázku výše je tlačítko zvýrazněno u "Výběr typů pojištění"). Stiskněte jej nad všemi čtyřmi seznamy. Následně pak již můžete znovu zaškrtnou to, co potřebujete.

Již vytvořené dávky jsou správně, proto stačí jen smazat ty duplicitní s vyšším číslem dávky. Můžete je ale zrušit všechny a vytvořit je po opravě znuvu. To je na vás.

4.1.2020 - Pokračuje dolaďování neschopenek

Jsem skutečně rád, že se daří neschopenky odesílat. Děkuji všem, kteří průběžně hlásili problémy a byli tak nápomocni jejich vyřešení. V EcceHomo 3.0.2 z dnešního dne, byly odstraněny všechny nalezené chyby za poslední dva dny a také doplněny kontroly správného vyplnění některých problémových údajů.

Pokud při odesílání neschopenky, či další manipulaci s ní, dojde k chybě, budu velice rád, když mi problémy budete nadále hlásit. Velmi uvítám, když mi tyto problémy budete zasílat emailem a do přílohy přidáte snímek chybového hlášení a hlavně soubory dpn.xml, dpn_response.xml a dpn_err.xml. Najdete je ve složce EcceHomo3EPN, kterou najdete ve složce Dokumenty. Nemusí tam být všechny uvedené soubory. Tyto soubory se při dalším požadavku na server SSZ přepíší, takže je nutné email odeslat hned, nebo si soubory někam schovat. Předem děkuji všem, kteří tak učiní a pomohou rychlému doladění programu.

31.12.2019 - Nové verze progamu a začátek roku

Z důvodu bezproblémového přechodu na verzi 3 je do konce ledna k dispozici také verze 2. Pokud nepotřebujete eNeschopenky (které jsou součástí verze 3) pak můžete posečkat s přechodem na verzi 3 do druhé poloviny ledna, kdy už by mělo být klidněji. Pro ostatní, co eNeschopenky potřebují je okamžitý přechod na verzi 3 nutností. Jsem připrave poskytnout pomoc každému, kdo ji bude potřebovat. Ocením, pokud s problémy, které nesouvisí s přechodem na verzi 3 chvíli počkáte.

Od 1. ledna se také mění datové rozhraní na 6.2.39. Nemá však smysl zatěžovat se tím hned teď, neboť se změny netýkají oblastí, které program EcceHomo řeší a VZP vyhlásila přechodné období. Jelikož předpokládám, že v průběhu ledna vyjde několik aktualizací EcceHomo3, bude dostatek možností pro změnu DR a instalaci nového VZP Kontrolu.

10.12.2019 - eNeschopenka 2

Jelikož se práce na verzi 3 v souvislosti se změnami číselníku PZT a datovým rozhraním protáhly, bude eNeschopenka součástí verze 3. Protože eNeschopenku na skutečných pacientech v tomto roce nevyzkoušíte (ČSSZ to neumožnila) máme tím pádem čas do konce roku. Neschopenka je již téměř hotova a probíhá intenzivní testování. Stále zůstává mnoho otazníků, např. nemožnost stornovat vytavenou neschopenku. Nejasná je rovněž manipulace s neschopenkou při vzájemném zastupování. Doufám, že ministr opět zařídí několika měsíční pardon a umožní tak v klidu dořešit vzniklé problémy a celý systém doladit na všech stranách.

Pokud máte funkční eRecept, pak jediné, co potřebujete je znát IČPE, které vám ČSSZ přidělila. Je to jen pro jistotu. EcceHomo je schopný si IČPE zjistit sám.

Popis "Jak na eNeschopenku" bude k dispozici zároveň s vydáním EcceHomo 3.

9.10.2019 - Nové datové rozhraní VZP 6.2.38

Od 1.10.2019 platí nové datové rozhraní VZP 6.2.38. Mění se struktura číselníku Zdravotnické potřeby a význam některých údajů v číselníku léků. Tato změna se netýká dávek za září a proto tyto dávky vytvořte a exportujte ještě v EcceHomo 2.8.1. Dávky za měsíc říjen již musíte vytvářet v EcceHomo 2.9 či novější. Říjnové dávky je již nutné kontrolovat pomocí VZP Kontrolu 1.62, pokud nepoužíváte kontrolu na portálu.

11.9.2019 - eNeschopenka

Připravujeme verzi EcceHomo, která bude podporovat kromě eReceptu také eNeschopenku. Během několika týdnů vyjde EcceHomo 3, které přinese mnoho změn, připravovaných již více jak rok. Poté, předpokládáme že počátkem prosince, vyjde EcceHomo 4, které přinese kompletní podporu eNeschopenky.

4.7.2019 - Verze pro macOS

Od června 2019 jsme zahájili úpravy program EcceHomo tak, aby jeho připravovaná verze 3 byla k dispozici také pro macOS.

30.12.2018 - Nové datové rozhraní VZP 6.2.37

Od 1.1.2019 platí nové datové rozhraní VZP 6.2.37. V souvislosti s tím byl vydán i nový VZPKontrol 1.61.

11.8.2018 - Nové datové rozhraní VZP 6.2.36

Od 1.7.2018 platí nové datové rozhraní VZP 6.2.36. Tentokrát se mění formát vykazovaných dávek a proto VZP vyhlásila tříměsíční přechodné období. Do 30.9.2018 lze tedy nadále používat stávající rozhraní verze 6.2.35. Nové rozhraní VZP bude součástí programu EcceHomo 2.7.8. Tuto aktualizaci si prosím nainstalujte nejpozději do konce září. Připomínáme, že s novým datovým rozhraním VZP také vyšel nový VZPKontrol 1.53, který je nutné také zaktualizovat, pokud tento program používáte pro kontrolu dávek před odesláním.

11.6.2018 - Předepisování léků s nulovou úhradou na eRecept

Od 8.6.2018 je na serveru CÚ SÚKL nainstalována nová verze 201704B, která zavádí dvě kontroly, které při nedodržení způsobí nepřijetí receptu.

První kontrola je požadování zvýšené úhrady pro léky, které mají v číselníku stanovenu pouze základní úhradu. Zde je náprava zřejmá. Požadujte jen takovou úhradu, která je k dispozici. Této chyby se dopouští pouze lékaři, kteří častěji požadují zvýšenou úhradu.

Druhá kontrola je méně zřejmá a dotýká se všech lékařů. Ta kontroluje nulovou úhradu ve vztahu ke způsobu úhrady. Není možné požadovat byť jen základní úhradu u léku, který pojišťovna nehradí. V případě, že předepisujete lék, který pojišťovna nehradí, zadejte způsob úhrady "Pacient" tak, jak je zobrazeno níže.

Recept