EcceHomo 2.7.10

 • Publikováno: 5.11.2018

Byla vydána nová verze EcceHomo 2.7.10, která obsahuje aktualizované číselníky VZP a SÚKL k 1.11.2018.

EcceHomo 2.7.9

 • Publikováno: 16.10.2018

Byla vydána nová verze EcceHomo 2.7.9, která obsahuje aktualizované číselníky VZP a SÚKL. Rovněž aktualizuje modul eReceptu, které nyní kontroluje expiraci CA a SSL certifikátů. Týden před vypršením tuto skutečnost hlásí každý den při prvním odeslání receptu. Poslední den se hlášení zobrazuje při každém odeslání receptu.

EcceHomo 2.7.8

 • Publikováno: 14.8.2018

Byla vydána nová verze EcceHomo 2.7.8, která podporuje datové rozhraní VZP verze 6.2.36.

Nové datové rozhraní VZP 6.2.36

 • Publikováno: 11.8.2018

Od 1.7.2018 platí nové datové rozhraní VZP 6.2.36. Tentokrát se mění formát vykazovaných dávek a proto VZP vyhlásila tříměsíční přechodné období. Do 30.9.2018 lze tedy nadále používat stávající rozhraní verze 6.2.35. Nové rozhraní VZP bude součástí programu EcceHomo 2.7.8. Tuto aktualizaci si prosím nainstalujte nejpozději do konce září. Připomínáme, že s novým datovým rozhraním VZP také vyšel nový VZPKontrol 1.53, který je nutné také zaktualizovat, pokud tento program používáte pro kontrolu dávek před odesláním.

Předepisování léků s nulovou úhradou na eRecept

 • Publikováno: 11.6.2018

Od 8.6.2018 je na serveru CÚ SÚKL nainstalována nová verze 201704B, která zavádí dvě kontroly, které při nedodržení způsobí nepřijetí receptu.

První kontrola je požadování zvýšené úhrady pro léky, které mají v číselníku stanovenu pouze základní úhradu. Zde je náprava zřejmá. Požadujte jen takovou úhradu, která je k dispozici. Této chyby se dopouští pouze lékaři, kteří častěji požadují zvýšenou úhradu.

Druhá kontrola je méně zřejmá a dotýká se všech lékařů. Ta kontroluje nulovou úhradu ve vztahu ke způsobu úhrady. Není možné požadovat byť jen základní úhradu u léku, který pojišťovna nehradí. V případě, že předepisujete lék, který pojišťovna nehradí, zadejte způsob úhrady "Pacient" tak, jak je zobrazeno níže.

Nová verze EcceHomo 2.7.6

 • Publikováno: 24.5.2018

Hlavním důvodem vydání této verze byl problém s eReceptem, který se začal projevovat dnes ráno. Tento problém byl způsoben tím, že SÚKL změnil svůj certifikát, který byl ale vystaven jinou certifikační autoritou. Komunikační modul, který EcceHomo využívá, z bezpečnostních důvodů akceptuje odpovědi pouze od konkrétní certifikační autority. Od výrobce modulu jsme obdrželi aktualizovaný modul a začlenili jej do EcceHomo 2.7.6.

Problém s vystavováním eReceptu

 • Publikováno: 24.5.2018

Dnes přestalo fungovat připojení na ostrý server SÚKL. Na nalezení příčiny intenzivně pracujeme. O vyřešení problému vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Nová verze FileMaker 17

 • Publikováno: 19.5.2018

Byla vydána nová verze programu FileMaker 17. Přináší mnoho zajímavých věcí zejména pro vývojáře, což se pochopitelně časem projeví také v programu EcceHomo. FileMaker 17 přináší také zcela přepracovanou administrační část FileMaker Server, což ocení správci serveru. Pro koncové zákazníky bude mít největší dopad spojením FileMaker Pro a FileMaker Pro Advanced do jediného produktu, buhužel za cenu toho dražšího. Doufáme, že existuje způsob, jak se s touto skutečností vyrovnat a že v konečném důsledku jde o krok správným směrem.

Zahájení vývoje EcceHomo 3

 • Publikováno: 10.5.2018

Dne 29.4.2018 jsme oddělili vývoj nové verze 3, která se tím stává hlavní vývojovou verzí. Do stávající verze 2 budeme doplňovat legislativní změny, opravy a aktualizovat číselníky. Verze 3 již bude zahrnovat vzhledové a jiné novinky, které přinesl FileMaker 14 a tudíž použití FileMaker 13 již nebude možné. Můžete se podívat na tabulku ukončení platnosti programu FileMaker.

Nová verze EcceHomo 2.7.5

 • Publikováno: 25.4.2018

Hlavním důvodem vydání této verze byla aktualizace číselníku SÚKL Léčivé přípravky a následná aktualizace číselníků VZP Léky, IVLP a Ambuléky.

Byl aktualizován runtime FileMakeru na verzi 16.0.4. Instalační soubor jednouživatelské verze jej obsahuje. Uživatelům síťové verze doporučujeme aktualizovat své FileMakery zejména, pokud na jejich počítačích progam očas přestal neočekávaně pracovat. Zdá se totiž, že právě toto aktualizace řeší.

Nová verze EcceHomo 2.7.4

 • Publikováno: 6.4.2018

Hlavním důvodem vydání této verze byla aktualizace číselníků VZP, číselníku SÚKL, změna datového rozhraní VZP na verzi 6.2.35. V číselnících léčiv došlo ke změně textů potřebných pro vystavení eReceptu, takže instalaci této verze důrazně doporučujeme.

Nová verze EcceHomo 2.7.3

 • Publikováno: 18.3.2018

Hlavním důvodem vydání této verze byla aktualizace číselníků VZP, číselníku SÚKL, změna datového rozhraní VZP na verzi 6.2.34. Do eReceptu přibyla možnost nastavit u léku "Nezaměňovat" a "Překročení".

Aktualizace verze EcceHomo 2.7.2

 • Publikováno: 15.2.2018

Aktualizovali jsme instalační balíčky verze 2.7.2. Zahrnuli jsme do nich opravu zarovnání čárového kódu a ID receptu tak, aby je korektně tiskly i tiskárny nepodporující formát A6.

Nová verze EcceHomo 2.7.2

 • Publikováno: 13.2.2018

Hlavním důvodem vydání této verze bylo vyřešení problémů s občasným nevytištěním čárového kódu i přesto, že bylo SÚKLem přiděleno ID. V souvislosti s tím bylo provedeno několik dalších úprav.

Nová verze EcceHomo 2.7.1

 • Publikováno: 11.2.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.7.1. Hlavním důvodem vydání této verze bylo zpřísnění komunikace eReceptu, kdy se striktně kontroluje párování požadavků odeslaných va CÚ a vrácených odpovědí. Dále se aktualizovalo provozní prostředí FileMaker na verzi 16.0.3.

Nová verze EcceHomo 2.7.0

 • Publikováno: 5.2.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.7.0. Hlavním důvodem vydání této verze byly úpravy týkající se eReceptů. Číselník KLK byl nahrazen číselníkem SÚKL Léčivé přípravky, takže při instalací pomocí ZIP souboru je nutné instalovat i soubor EH Vzp.fmp12.

První měsíc eReceptu

 • Publikováno: 1.2.2018

Dnes dopoledne probíhal seminář SÚKL, ze kterého vyplynulo následující:

 • Elektronicky bylo za leden vystaveno 4.5 milionu receptů, což je 75% z celkového počtu receptů. U EcceHomo platí to, že každý lékař, který má registraci a oba certifikáty eRecepty vystavuje. V průběhu ledna jsme řešili několik problémů, kdy nešlo eRecept vystavit. Pokud to bylo něčím, co můžeme ovlivnit na naší straně, bylo (nebo bude) upraveno.
 • SÚKL snížil čas odezvy zhruba na 5 vteřin. I se zpracováním by tedy eRecept měl být hotov nejpozději do 20ti vteřin, což odpovídá reálnému času dosahovaného v EcceHomo.
 • Celkový počet chyb bylo 55 tisíc, což představuje 1.2%.
 • Chybovost ve ztotožňování pacienta. Prosím při návštěvě pacienta prověřujte dříve zadané údaje!
  • Častá chyba je, že v příjmení je i jméno, nebo v některém z nich je uveden také titul. Na titul máme v EcceHomo sanostatné pole, takže prosím opravte.
  • Ve složených příjmeních např. Slavíková-Krejčová nesmí být mezery, tedy zápis Slavíková - Krejčová je špatně.
  • Samostatnou kapitolou jsou adresy. Ulice u obcí bez ulic by se v eReceptu vůbec neměla zasílat. Tady je práce i pro nás. V EcceHomo nám pole ulice také slouží pro uvedení čísla popisného či čísla orientačního. Je naprosto nutné, aby byla uváděna čísla popisná vždy a pokud je číslo orientační, tak jej uvést za lomítkem. EcceHomo v jiných případech nedokáže rozeznat, co tím myslíte, uvedeteli čísla jinak. Číslo popisné je vždy pouze číslo. Číslo orientační může obsahovat i písmena (např. 15A apod). Stojíme před otázkou nezavéstli v EcceHomo pro č.p. a č.o. samostatná pole a ulici nechat jen na název ulice.
  • U obce bez ulic se nemá do názvu ulice zadávat název obce, to vede k neztotožnění.
 • Magistraliter by se mohla v eReceptu předepisovat jako jeden ze dvou léků. Zákon tomu nebrání. Problém spíš je v rozsahu předpisu magistraliter, který by se na recept spolu s dalším lékem nemusel vejít. Prozatím v EcceHomo ponecháme současný stav, kdy se magistraliter předepisuje samostatně.
 • SMS notifikace již fungují a je možné je používat jako alternativu k emailovým notifikacím. Pochopitelně je nutné mít správně zadáno telefonní číslo pacienta a mít v kartě pacienta vybránu notifikaci SMS. SÚKL odesílá všechny notifikace, které odeslat jdou, další cestu této notifikace pochopitelně nemají pod kontrolou. Nezadávejte do pole pro telefonní číslo nebo email další informace a poznámky, jinak případná notifikace pacientovi nedojde. Pokud notifikace pacientovi nedorazí, lékař nemá žádnou možnost poslat notifikaci znovu.
 • QR kód bude povinný asi až v příštím roce. Budeme sledovat a případně zařadíme.
 • Lékový záznam by mohl také být k dispozici od příštího roku, ale je to podmíněno změnou zákona, který tomu prozatím brání.

My nyní pracujeme na rozšíření funkcionality eReceptu o další věci, které prozatim v EcceHomo chybí. Některé novinky budou k dispozici již v příští verzi.

Nová verze EcceHomo 2.6.5

 • Publikováno: 10.1.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.5. Hlavním důvodem vydání této verze byl problém s názvy léků obsahujících znak "&", které nešly předepsat elektronicky. Další důvod je, že došlo k vydání nové verze některých číselníků VZP a zdá se, že tyto aktualizace jsou důležité.

Nová verze EcceHomo 2.6.4

 • Publikováno: 7.1.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.4. Hlavním důvodem vydání této verze je přidání diagnózy do receptu pro zvýšenou úhradu a automatická změna částky úhrady při přepínání typu úhrady ze "Základní" na "Zvýšená" či "Pacient".

Nová verze EcceHomo 2.6.3

 • Publikováno: 2.1.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.3. Důvod vydání této verze je vyřešení problémů zjištěných v první den ostrého provozu eReceptů. Byla také nalezena a opravena chyba generátoru stomatologických dávek 81, takže pro stomatology je tato verze nutností.

Nová verze EcceHomo 2.6.2

 • Publikováno: 29.12.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.2. Důvod vydání této verze jsou úpravy eReceptu a několik dalších úprav a oprav.

Nová verze EcceHomo 2.6.1

 • Publikováno: 19.12.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.1. Důvod vydání této verze jsou úpravy eReceptu a několik dalších úprav a oprav.

Nová verze EcceHomo 2.6.0

 • Publikováno: 17.12.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.0. Důvod vydání této verze je podpora eReceptu.

eRecept
Popis najdete v kapitole dokumentace s názvem "Jak na eRecept".

Nová verze EcceHomo 2.5.4

 • Publikováno: 19.11.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.4. Důvod vydání této verze je oprava nalezených chyb.

Modul pro eRecepty bude k dispozici ve verzi 2.6, kterou vydáme co nejdříve.

Změna cen RSP
Vzhledem k finanční náročnosti připravované funkcionality eReceptu, EET a eNeschopenky jsme se rozhodli počínaje 1.12.2017 změnit ceny RSP. Stávajících RSP se změna nedotkne a nebude nutné nic doplácet. Nová cena se týká RSP, které expirují počínaje dnem 1.2.2018. Podrobnosti viz Cenový plán a samostatný email, který jste již pravděpodobně našli ve své schránce.

Nová verze EcceHomo 2.5.3

 • Publikováno: 23.10.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.3. Důvod vydání této verze je aktualizace číselníků VZP s platností od 1.10.2017.

Nová verze EcceHomo 2.5.2

 • Publikováno: 27.8.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.2. Důvod vydání této verze je aktualizace číselníků VZP s platností od 1.8.2017. Dále jsme upravili konce řádků také u souborů FDAVKA.

Nová verze EcceHomo 2.5.1

 • Publikováno: 16.8.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.1. Důvod vydání této verze je problém s přijímáním dávek přes sdružený portál OZP a portál ZPMV. Přes portál VZP dávky procházely. Na vině byl standardní konec řádku, který VZP Kontrol akceproval, ale dva výše uvedené portály nikoliv. Upravili jsme proto konec řádku tak, aby vyhovoval všem portálům.

Dávky nemusíte vytvářet znovu. Stačí je pouze znovu vyexportovat.

Nová verze EcceHomo 2.4.0

 • Publikováno: 25.5.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.4.0. Tato verze obsahuje nové vzhledové motivy a rozvržení pro karty Ortoped 2 a Praktik. Číselníky VZP jsou až na číselník Ambuléky shodné s verzí EcceHomo 2.3.2.