Aktualizace verze EcceHomo 2.7.2

 • Publikováno: 15.2.2018

Aktualizovali jsme instalační balíčky verze 2.7.2. Zahrnuli jsme do nich opravu zarovnání čárového kódu a ID receptu tak, aby je korektně tiskly i tiskárny nepodporující formát A6.

Nová verze EcceHomo 2.7.2

 • Publikováno: 13.2.2018

Hlavním důvodem vydání této verze bylo vyřešení problémů s občasným nevytištěním čárového kódu i přesto, že bylo SÚKLem přiděleno ID. V souvislosti s tím bylo provedeno několik dalších úprav.

Nová verze EcceHomo 2.7.1

 • Publikováno: 11.2.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.7.1. Hlavním důvodem vydání této verze bylo zpřísnění komunikace eReceptu, kdy se striktně kontroluje párování požadavků odeslaných va CÚ a vrácených odpovědí. Dále se aktualizovalo provozní prostředí FileMaker na verzi 16.0.3.

Nová verze EcceHomo 2.7.0

 • Publikováno: 5.2.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.7.0. Hlavním důvodem vydání této verze byly úpravy týkající se eReceptů. Číselník KLK byl nahrazen číselníkem SÚKL Léčivé přípravky, takže při instalací pomocí ZIP souboru je nutné instalovat i soubor EH Vzp.fmp12.

První měsíc eReceptu

 • Publikováno: 1.2.2018

Dnes dopoledne probíhal seminář SÚKL, ze kterého vyplynulo následující:

 • Elektronicky bylo za leden vystaveno 4.5 milionu receptů, což je 75% z celkového počtu receptů. U EcceHomo platí to, že každý lékař, který má registraci a oba certifikáty eRecepty vystavuje. V průběhu ledna jsme řešili několik problémů, kdy nešlo eRecept vystavit. Pokud to bylo něčím, co můžeme ovlivnit na naší straně, bylo (nebo bude) upraveno.
 • SÚKL snížil čas odezvy zhruba na 5 vteřin. I se zpracováním by tedy eRecept měl být hotov nejpozději do 20ti vteřin, což odpovídá reálnému času dosahovaného v EcceHomo.
 • Celkový počet chyb bylo 55 tisíc, což představuje 1.2%.
 • Chybovost ve ztotožňování pacienta. Prosím při návštěvě pacienta prověřujte dříve zadané údaje!
  • Častá chyba je, že v příjmení je i jméno, nebo v některém z nich je uveden také titul. Na titul máme v EcceHomo sanostatné pole, takže prosím opravte.
  • Ve složených příjmeních např. Slavíková-Krejčová nesmí být mezery, tedy zápis Slavíková - Krejčová je špatně.
  • Samostatnou kapitolou jsou adresy. Ulice u obcí bez ulic by se v eReceptu vůbec neměla zasílat. Tady je práce i pro nás. V EcceHomo nám pole ulice také slouží pro uvedení čísla popisného či čísla orientačního. Je naprosto nutné, aby byla uváděna čísla popisná vždy a pokud je číslo orientační, tak jej uvést za lomítkem. EcceHomo v jiných případech nedokáže rozeznat, co tím myslíte, uvedeteli čísla jinak. Číslo popisné je vždy pouze číslo. Číslo orientační může obsahovat i písmena (např. 15A apod). Stojíme před otázkou nezavéstli v EcceHomo pro č.p. a č.o. samostatná pole a ulici nechat jen na název ulice.
  • U obce bez ulic se nemá do názvu ulice zadávat název obce, to vede k neztotožnění.
 • Magistraliter by se mohla v eReceptu předepisovat jako jeden ze dvou léků. Zákon tomu nebrání. Problém spíš je v rozsahu předpisu magistraliter, který by se na recept spolu s dalším lékem nemusel vejít. Prozatím v EcceHomo ponecháme současný stav, kdy se magistraliter předepisuje samostatně.
 • SMS notifikace již fungují a je možné je používat jako alternativu k emailovým notifikacím. Pochopitelně je nutné mít správně zadáno telefonní číslo pacienta a mít v kartě pacienta vybránu notifikaci SMS. SÚKL odesílá všechny notifikace, které odeslat jdou, další cestu této notifikace pochopitelně nemají pod kontrolou. Nezadávejte do pole pro telefonní číslo nebo email další informace a poznámky, jinak případná notifikace pacientovi nedojde. Pokud notifikace pacientovi nedorazí, lékař nemá žádnou možnost poslat notifikaci znovu.
 • QR kód bude povinný asi až v příštím roce. Budeme sledovat a případně zařadíme.
 • Lékový záznam by mohl také být k dispozici od příštího roku, ale je to podmíněno změnou zákona, který tomu prozatím brání.

My nyní pracujeme na rozšíření funkcionality eReceptu o další věci, které prozatim v EcceHomo chybí. Některé novinky budou k dispozici již v příští verzi.

Nová verze EcceHomo 2.6.5

 • Publikováno: 10.1.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.5. Hlavním důvodem vydání této verze byl problém s názvy léků obsahujících znak "&", které nešly předepsat elektronicky. Další důvod je, že došlo k vydání nové verze některých číselníků VZP a zdá se, že tyto aktualizace jsou důležité.

Nová verze EcceHomo 2.6.4

 • Publikováno: 7.1.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.4. Hlavním důvodem vydání této verze je přidání diagnózy do receptu pro zvýšenou úhradu a automatická změna částky úhrady při přepínání typu úhrady ze "Základní" na "Zvýšená" či "Pacient".

Nová verze EcceHomo 2.6.3

 • Publikováno: 2.1.2018

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.3. Důvod vydání této verze je vyřešení problémů zjištěných v první den ostrého provozu eReceptů. Byla také nalezena a opravena chyba generátoru stomatologických dávek 81, takže pro stomatology je tato verze nutností.

Nová verze EcceHomo 2.6.2

 • Publikováno: 29.12.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.2. Důvod vydání této verze jsou úpravy eReceptu a několik dalších úprav a oprav.

Nová verze EcceHomo 2.6.1

 • Publikováno: 19.12.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.1. Důvod vydání této verze jsou úpravy eReceptu a několik dalších úprav a oprav.

Nová verze EcceHomo 2.6.0

 • Publikováno: 17.12.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.6.0. Důvod vydání této verze je podpora eReceptu.

eRecept
Popis najdete v kapitole dokumentace s názvem "Jak na eRecept".

Nová verze EcceHomo 2.5.4

 • Publikováno: 19.11.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.4. Důvod vydání této verze je oprava nalezených chyb.

Modul pro eRecepty bude k dispozici ve verzi 2.6, kterou vydáme co nejdříve.

Změna cen RSP
Vzhledem k finanční náročnosti připravované funkcionality eReceptu, EET a eNeschopenky jsme se rozhodli počínaje 1.12.2017 změnit ceny RSP. Stávajících RSP se změna nedotkne a nebude nutné nic doplácet. Nová cena se týká RSP, které expirují počínaje dnem 1.2.2018. Podrobnosti viz Cenový plán a samostatný email, který jste již pravděpodobně našli ve své schránce.

Nová verze EcceHomo 2.5.3

 • Publikováno: 23.10.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.3. Důvod vydání této verze je aktualizace číselníků VZP s platností od 1.10.2017.

Nová verze EcceHomo 2.5.2

 • Publikováno: 27.8.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.2. Důvod vydání této verze je aktualizace číselníků VZP s platností od 1.8.2017. Dále jsme upravili konce řádků také u souborů FDAVKA.

Nová verze EcceHomo 2.5.1

 • Publikováno: 16.8.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.1. Důvod vydání této verze je problém s přijímáním dávek přes sdružený portál OZP a portál ZPMV. Přes portál VZP dávky procházely. Na vině byl standardní konec řádku, který VZP Kontrol akceproval, ale dva výše uvedené portály nikoliv. Upravili jsme proto konec řádku tak, aby vyhovoval všem portálům.

Dávky nemusíte vytvářet znovu. Stačí je pouze znovu vyexportovat.

Nová verze EcceHomo 2.5.0

 • Publikováno: 7.7.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.5.0. Od této verze je používán runtime FileMaker 16. Na operačním systému Windows to přináší velkou vzhledovou a funkční změnu tím, že již neexistuje hlavní okno aplikace, ale každé okno je samostatné. Přináší to více místa na obrazovce, modernější vzhled a možnost okna rozmístit na více monitorů

Další velkou změnou i když nikoliv tak viditelnou je opuštění samostatného modulu EcceHomoLocal, který již přestal vyhovovat rostoucím potřebám na komunikaci mezi EcceHomo a EcceHomoLocal a také pro připravovanou podporu eReceptů a EET. EcceHomoLocal byl nahrazen modulem BaseElements, který je přímo integrován do EcceHomo (resp. FileMakeru). Je tedy rychlejší a umožňuje oboustrannou zabezpečenou internetovou komunikaci se vzdáleným serverem.

Tato verze obsahuje také nový vzhledový motiv a rozvržení karty Stomatolog. Číselníky VZP jsou aktualizovány na verze platné pro třetí čtvrtletí.

Verze datového rozhraní se mění na 6.2.33. Verze VZP Kontrolu se mění na 1.46.

Nová verze EcceHomo 2.4.0

 • Publikováno: 25.5.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.4.0. Tato verze obsahuje nové vzhledové motivy a rozvržení pro karty Ortoped 2 a Praktik. Číselníky VZP jsou až na číselník Ambuléky shodné s verzí EcceHomo 2.3.2.

Nová verze EcceHomo 2.3.2

 • Publikováno: 18.4.2017

Vydali jsme novou verzi EcceHomo 2.3.2. Tato verze obsahuje několik požadovaných úprav týkajících se diagnóz a statistiky diagnóz. Číselníky VZP jsou shodné s verzí EcceHomo 2.3.1.

eRecept a EET

 • Publikováno: 4.4.2017

Množí se dotazy na EET a eRecepty v programech EcceHomo a Ordinace PUSSA. Odpovím na ně hromadně zde.

eRecept

Od 1.1.2018 bude povinná elektronick. preskripce ( viz stránky SÚKL). Již jsem zahájil vývoj modulu, který zajistí komunikaci se SÚKL. Je zcela jisté, že tento modul bude plně a zdarma k dispozici uživatelům programu EcceHomo Ambulance i EcceHomo Hospital. Hledám také cestu, jak zpřístupnit eRecept i uživatelům letité Ordinace PUSSA. Věřím, že se mi podaří najít cestu, ale nemohu nic slíbit. Dokončení modulu eRecept předpokládám do 30.9.2017 s následným testováním v ostrém provozu v posledním čtvrtletí.

Všichni lékaři musí nejpozději do konce roku projít registrační procedurou, která není zcela triviální, aby mohli od 1.1.2018 vystavovat recepty pouze elektronicky.

EET

Od 1.3.2018 bude zahájena další fáze zavádění EET, která se již bude týkat i lékařů. Jako programátor jsem byl zaangažován v prvních dvou vlnách EET a tudíž jsem již "v obraze". Zanedlouho zahájím vývoj modulu EET pro program EcceHomo. Co se týče programu Ordinace PUSSA, platí to, co jsem napsal i u eReceptu. Budu se snažit zapracovat EET i zde, ale na rozdíl od EcceHomo, to u Ordinace PUSSA nemohu slíbit, ale věřím, že se to nakonec podaří.

Nejpozději do konce února 2018 si všichni lékaři přijímající peníze v hotovosti musí vyzvednout svůj registrační kód. Tímto se ale budeme zabývat předpokládám až počátkem příštího roku.

O postupu vývoje obou modulů a případných změnách Vás budu na těchto stránkách informovat.